Forside

Valdemars Kompagni har til formål at bidrage til dansk middelalderforståelse, primært for perioden år 1325-1375 og ønsker igennem sine aktiviteter at levendegøre historien for såvel deltagere som for publikum. Kompagniet samarbejder bl.a. med etablerede institutioner som museer og historiecentre, for at nå disse mål.

Kompagniet arbejder hele tiden med at opdage nye sider af den teknik og mentalitet, som har præget mennesket i perioden. Samtidig tilstræbes at give publikum en fornemmelse af ”ægthed”, hvad angår rekvisitter og materialer. Formidlingen af fortiden ønskes at foregå på en måde, så den giver årsag til refleksion over nutid og fremtid, således kompagniet samtidig med historiebevidstheden bidrager til samfundsdebatten.
Kompagniet ønsker at være kulturelt dannende og bevidstheds skabende.

Kompagniets aktiviteter har primært unge i folkeskolen som målgruppe.