Våbentilladelse

Våbentilladelse

Hvis man skal købe et blankvåben i Danmark kræver det, at man får en Erhverve- og Besiddetilladelse til blankvåben. Erhverve- og besidde tilladelsen kan frit erhverves på den lokale politistation og kræver blot, at man er fyldt 18 år og har en ren straffeattest. Tilladelsen giver ret til at erhverve blankvåben i Danmark og opbevare dem i sit hjem – samt at transportere våbnet, i forsvarligt indpakket tilstand, til og fra arrangementer, hvor våbnet udelukkende må bruges til udstillingsformål. (De må hverken bæres eller anvendes på arrangementet). Tilladelsen skal bæres under transport og udstilling af våbnet. Hvis du vil anvende dit blankvåben til træning samt bære og anvende det på arrangementer kræver det, at du får en Erhverve- , Besidde, -Bærer og Anvendetilladelse. Denne tilladelse kan, ligeledes, frit erhverves på den lokale politistation og kræver, at man er i besiddelse af en Erhverve- og Besiddetilladelse samt at man kan fremvise gyldigt medlemsbevis fra en forening, hvis formål indebærer brug af blankvåben, ud over hvad en almindelig Erhverve- og Besiddetilladelse dækker, f.eks. en forening som Valdemars Kompagni. Man skal søge om én tilladelse pr. våbentype man ønsker at bære og anvende – Valdemars Kompagni anbefaler at ansøge til følgende våbentyper: Sværd, Spyd/stagevåben, Økse og Stridshammer/-kølle. Under feltet “Anvendelse” på ansøgningsskemaet skal man angive “Træning, opvisning og re-enactment. ” Tilladelserne giver ret til at erhverve sig blankvåben i Danmark, at opbevare dem i sit hjem samt at transportere våbnet, i forsvarligt indpakket tilstand, til og fra arrangementer og til og fra træning. Våbnet må anvendes til udstilling, træning, opvisninger samt bæres inden for arrangementernes fysiske grænser. NB: Tilladelserne giver kun ret til at bære og anvende våben ved arrangementer arrangeret af eller med, deltagelse af den forening, som er angivet under foreningsnavn på tilladelsen. Tilladelsen skal bæres under hele arrangementet, sammen med medlemsbevis for den forening som er angivet på tilladelsen. Hvis du ønsker at bestille blankvåben hjem fra udlandet, eller hente dem selv, kræves en importtilladelse. Sådan en kan også frit erhverves på den lokale politistation og kræver, at man er i besiddelse af en Erhverve- og Besiddetilladelse. For at opnå en importtilladelse skal man udfylde et ansøgningsskema, hvor man skal angive våbentype, anvendelse, producent/forhandler samt våbnets mål. Det er en rigtig god ide at medbringe et billede af våbnet. Importtilladelsen skal fremvises på forlangende i forbindelse med våbnets overdragelse til dig og den skal fremover opbevares som bevis på, at våbnet er lovligt indført i landet. Efter at man har fået våbnet overdraget, skal våbnet fremvises, sammen med importtilladelsen, på den politistation hvor man søgte om tilladelsen, for at verificere at der er overensstemmelse mellem dét våben man har fået tilladelse til at importere og det faktiske våben. Hvis man ikke overholder ovenstående regler risikerer man som minimum en bøde, muligvis fængselsstraf efter de seneste stramninger, for ulovlig våbenbesiddelse, påtegnelse om ulovlig våbenbesiddelse på straffeattesten samt konfiskation og destruktion af våbnet. Skal du være soldat i kompagniet skal du derfor have en våbentilladelse. Til det formål skal du anvende følgende:

  • Et medlemsbevis fra Valdemars Kompagni. Har du ikke allerede sådan et, kontakt den daglige leder.
  • En kopi af kompagniets vedtægter, behørigt underskrevet. En sådan kopi kan hentes fra det lukkede afsnit under “Kompagniet/Vedtægter”.
  • En ansøgningsblanket til politiet, som kan hentes lige her:  Våben tilladelse

 

Spørg hvis du er i tvivl, vi har alle været turen igennem…